Navigácia

Partners

Štvrtok 2. 10. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1083403

Novinky

 • PONUKA KRÚŽKOV

  V školskom roku 2014/2015 si môžete vybrať z nasledovnej ponuky záujmových útvarov:

   

   

  1. Stolný tenis, nohejbal (zodp. Mgr. Rovňan)

  2. Chemický krúžok (zodp. Káčeriková)

  3. Stratégie a systémy v anglickom jazyku (zodp. Mgr. Sršníková, Ph.D.)

  4. Akademické písanie (zodp. Mgr. Sršníková, Ph.D.)

 • Oznámenie zmeny čísel bankových účtov

  Oznamujeme Vám, že od 1. mája 2014 prechádza Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina na Štátnu pokladnicu a v platnosti budú nasledovné bankové účty :

  Bankové účty pôvodné 

  Nástupnícky účet  

 • OZNAM PRE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Športový klub Športového gymnázia, Rosinská cesta 4 v Žiline, bol zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane. Obraciame sa na Vás ako rodičov, zákonných zástupcov i priateľov školy o finančnú pomoc pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania žiakov našej školy. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poskytnete 2% z Vaších daní, prosíme, aby ste tak urobili v prospech Naších detí, Ďakujeme !. Tlačivá na príspevok 2% si môžete stiahnuť tu     ,

 • Nový študijný odbor !

  Od septembra 2014 otvárame na Spojenej škole nový študijný odbor - 2951 M výživa a šport, cielený ako športová trieda, štúdium zamerané na oblasť výživy, tvorba výživových programov, poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, štúdium je ukončené maturitnou skúškou s možnosťou získať preukaz trénera II. kvalifikačného stupňa. Absolventa čaká práca v tíme so zameraním na kontrolu správnych výživových, nutričných a energetických hodnôt pri pohybových výkonových aktivitách, s možnosťou pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

 • PONUKA VÝROBKOV

   

   

 • Ešte raz veľké ĎAKUJEME všetkým priateľom Parádneho dňa!

  Video sa spustí po kliknutí na nadpis.

  Video nájdete aj na Facebook-u, v skupine Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

 • METAMORFÓZY DREVA 2013

  V. ročník celoslovenskej súťaže Dńa 26.04.2013 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien. Sme hrdí na žiakov našej školy, pretože priniesli krásne ocenenia :

 •  


  MLADÝ TVORCA 2013 - NITRA

  V dňoch 18. - 20.04.2013 sa žiaci našej školy zúčastnili každoročnej výstavy "MLADÝ TVORCA 2013" v NITRE. Senzačným uspechom bolo I. miesto nášho žiaka Petra Novotného z III.F triedy v súťaži v  "ZRUČNOSTI - DREVOVÝROBA ". Gratulujeme !

    / súťaž v zručnosti + stánok Spojenej školy + vzácna návšteva prezident SR /

 • VÝSTAVA NÁBYTKU A DIZAJNU V NITRE

  Dňa 8.3.2013 študenti našej školy nvštívili Výstavu nábytku a dizajnu v NITRE. Pre operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby to bol výnimočný zážitok, mali možnosť vidieť súčasné a perspektívne trendyvo výrobe nábytku a bývania u nás a v zahraničí. Pre študentov chystáme aj účasť na ďalšej výstave v NITRE v októbri DREVO, LES. Je to najdôležitejšia slovenská akcia s témou dreva - od pestovania, ťažby a približovania dreva, až po finalizáciu atraktívnych stavebnostolárskych a nábytkárskych výrobkov.

 • Rodičia deviatakov – deviataci!

  Ak ste sa ešte nerozhodli, kam po skončení ZŠ, ponúkame Vám možnosť štúdia na našej škole.

  V školskom roku 2013/2014 otvárame v Spojenej škole, organizačnej zložke SOŠ drevárska tieto odbory:

   

  Študijné odbory:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina
  Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
 • 041/ 5004410, 5004408

Fotogaléria