Všetky dôležité informácie nájdete na novom webovom sídle Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina
ssrosza.edupage.org

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska
    Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
  • 041/5004410
    041/5004408
    0907/849465

Fotogaléria