Navigácia

Partners

Nedeľa 29. 3. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1154054

Novinky

 • Študentská kvapka krvi 2014

  24. 11. 2014

  Kolektív odberového centra NTS Žilina, chce touto cestou poďakovať všetkým študentom Spojenej školy, ktorí sa aktívne zapojili do tohtoročnej celoslovenskej akcie: Študentská kvapka krvi.

  MUDr. Laurincová, vedúci lekár NTS Žilina

   

 • ZARADENIE NOVÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU v šk.r. 2015/2016!

  V školskom roku 2015/2016 otvárame v organizačnej zložke SOŠ drevárskej nový študijný odbor : 8269 M - tvorba nábytku a interiéru - (4-ročné štúdium s maturitou) . Absolvent študijného odboru je schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach pri navrhovaní nábytku priemyselného individuálneho charakteru, zariaďovaní interiéru, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie. Absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole.

 • ZARADENIE NOVÉHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU v šk.r. 2014/2015

  Od septembra 2014 otvárame na Spojenej škole nový študijný odbor - 2951 M výživa a šport, cielený ako športová trieda, štúdium zamerané na oblasť výživy, tvorba výživových programov, poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, štúdium je ukončené maturitnou skúškou s možnosťou získať preukaz trénera II. kvalifikačného stupňa. Absolventa čaká práca v tíme so zameraním na kontrolu správnych výživových, nutričných a energetických hodnôt pri pohybových výkonových aktivitách, s možnosťou pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

 • OZNAM PRE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Športový klub Športového gymnázia, Rosinská cesta 4 v Žiline, bol zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane. Obraciame sa na Vás ako rodičov, zákonných zástupcov i priateľov školy o finančnú pomoc pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania žiakov našej školy. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poskytnete 2% z Vaších daní, prosíme, aby ste tak urobili v prospech Naších detí, Ďakujeme !. Tlačivá na príspevok 2% si môžete stiahnuť tu     ,

 • SME AJ NA FACEBOOK-u

  Ak by ste nás hľadali, sme aj na Facebooku smiley

  Smelo prispievajte Vašimi názormi, postrehmi a nápadmi. Ktovie? Možno padnú na úrodnú pôdu smiley.

 • Oznámenie zmeny čísel bankových účtov

  Oznamujeme Vám, že od 1. mája 2014 prechádza Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina na Štátnu pokladnicu a v platnosti budú nasledovné bankové účty :

  Bankové účty pôvodné 

  Nástupnícky účet  

 • ZÁMER PRIAMEHO NÁJMU MAJETKU ŽSK č.02/2014

  Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina (ďalej „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a  v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

 • PONUKA VÝROBKOV

   

   

 • Ešte raz veľké ĎAKUJEME všetkým priateľom Parádneho dňa!

  Video sa spustí po kliknutí na nadpis.

  Video nájdete aj na Facebook-u, v skupine Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

 • METAMORFÓZY DREVA 2013

  V. ročník celoslovenskej súťaže Dńa 26.04.2013 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien. Sme hrdí na žiakov našej školy, pretože priniesli krásne ocenenia :

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola drevárska
  Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
 • 041/5004410
  041/5004408
  0907/849465

Fotogaléria