Navigácia

Partners

Statistics

Počet návštev: 1079256
Pondelok 22. 9. 2014

Anketa

Aký je tvoj obľúbený predmet?

Kalendár

Novinky

 • MATURITNÁ SKÚŠKA 2014 - mimoriadný termín

  Maturitná skúška 2014 v mimoriadnom termíne sa uskutoční 09.09.2014 o 7.30 hodine

 • Rodičovské združenie

  POZOR ZMENA !

  Dňa 18.09.2014 o 16.00 hodine sa uskutočnia triedne schôdzky RRŠ na Spojenej škole.

 • PONUKA KRÚŽKOV

  V školskom roku 2014/2015 si môžete vybrať z nasledovnej ponuky záujmových útvarov:

   

   

  1. Stolný tenis, nohejbal (zodp. Mgr. Rovňan)

  2. Chemický krúžok (zodp. Káčeriková)

  3. Stratégie a systémy v anglickom jazyku (zodp. Mgr. Sršníková, Ph.D.)

  4. Akademické písanie (zodp. Mgr. Sršníková, Ph.D.)

 • Dôležitá informácia

  ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina č. 1/2014, podrobné informácie tu .

 • Oznámenie zmeny čísel bankových účtov

  Oznamujeme Vám, že od 1. mája 2014 prechádza Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina na Štátnu pokladnicu a v platnosti budú nasledovné bankové účty :

  Bankové účty pôvodné 

  Nástupnícky účet  

 • OZNAM PRE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Športový klub Športového gymnázia, Rosinská cesta 4 v Žiline, bol zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane. Obraciame sa na Vás ako rodičov, zákonných zástupcov i priateľov školy o finančnú pomoc pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania žiakov našej školy. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poskytnete 2% z Vaších daní, prosíme, aby ste tak urobili v prospech Naších detí, Ďakujeme !. Tlačivá na príspevok 2% si môžete stiahnuť tu     ,

 • Nový študijný odbor !

  Od septembra 2014 otvárame na Spojenej škole nový študijný odbor - 2951 M výživa a šport, cielený ako športová trieda, štúdium zamerané na oblasť výživy, tvorba výživových programov, poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, štúdium je ukončené maturitnou skúškou s možnosťou získať preukaz trénera II. kvalifikačného stupňa. Absolventa čaká práca v tíme so zameraním na kontrolu správnych výživových, nutričných a energetických hodnôt pri pohybových výkonových aktivitách, s možnosťou pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

 • MLADÝ STOLÁR

  Mladý stolár

  Dňa 6.12.2013 sa žiaci našej školy Jakub Kubaščík  IV.F a Peter Novotný IV.F zúčastnili súťaže Mladý stolár 2013, usporiadanej v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Ich výsledné umiestnenie potešilo nás všetkých. Z celkového počtu 14 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili nasledovne :

  1. miesto - Jakub Kubaščík (95 / 100b),
  2. miesto - Peter Novotný (90,5/100b),

  samozrejme GRATULUJEME !!

 • PONUKA VÝROBKOV

   

   

 • Ešte raz veľké ĎAKUJEME všetkým priateľom Parádneho dňa!

  Video sa spustí po kliknutí na nadpis.

  Video nájdete aj na Facebook-u, v skupine Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina
  Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
 • 041/ 5004410, 5004408

Fotogaléria