Navigácia

Partners

Statistics

Počet návštev: 1052903
Sobota 26. 7. 2014

Anketa

Aký je tvoj obľúbený predmet?

Kalendár

Vitajte na stránkach STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY DREVÁRSKEJ v Žiline

Novinky

 • Celoškolská dovolenka

  Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje, že celoškolská dovolenka zamestnancov školy sa bude čerpať od 21.07.201 do 4.08.2014. V čase dovolenky bude budova školy zatvorená.

 • Dôležitá informácia

  ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina č. 1/2014, podrobné informácie tu .

 • Oznámenie zmeny čísel bankových účtov

  Oznamujeme Vám, že od 1. mája 2014 prechádza Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina na Štátnu pokladnicu a v platnosti budú nasledovné bankové účty :

  Bankové účty pôvodné 

  Nástupnícky účet  

 • OZNAM PRE RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Športový klub Športového gymnázia, Rosinská cesta 4 v Žiline, bol zaregistrovaný ako prijímateľ 2% dane. Obraciame sa na Vás ako rodičov, zákonných zástupcov i priateľov školy o finančnú pomoc pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania žiakov našej školy. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poskytnete 2% z Vaších daní, prosíme, aby ste tak urobili v prospech Naších detí, Ďakujeme !. Tlačivá na príspevok 2% si môžete stiahnuť tu     ,

 • Nový študijný odbor !

  Od septembra 2014 otvárame na Spojenej škole nový študijný odbor - 2951 M výživa a šport, cielený ako športová trieda, štúdium zamerané na oblasť výživy, tvorba výživových programov, poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, štúdium je ukončené maturitnou skúškou s možnosťou získať preukaz trénera II. kvalifikačného stupňa. Absolventa čaká práca v tíme so zameraním na kontrolu správnych výživových, nutričných a energetických hodnôt pri pohybových výkonových aktivitách, s možnosťou pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

 • MLADÝ STOLÁR

  Mladý stolár

  Dňa 6.12.2013 sa žiaci našej školy Jakub Kubaščík  IV.F a Peter Novotný IV.F zúčastnili súťaže Mladý stolár 2013, usporiadanej v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Ich výsledné umiestnenie potešilo nás všetkých. Z celkového počtu 14 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili nasledovne :

  1. miesto - Jakub Kubaščík (95 / 100b),
  2. miesto - Peter Novotný (90,5/100b),

  samozrejme GRATULUJEME !!

 • MATURITA 2014

  Riadny termín EČ PFIČ MS 2014
  18. marec 2014 - (utorok) - slovenský jazyk a literatúra
  19. marec 2014 - (streda) - anglický jazyk, nemecký jazyk
  20. marec 2014 - (štvrtok) - matematika

  Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2014
  11. - 16. apríla 2014

  Opravný termín EČ a PFIČ MS 2014
  predbežný termín
  3. - 8. septembra 2014

 • Dôležité : DOTAZNÍK

  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v rámci kontroly efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôlna trhu práce, vypracoval Dotazník uplatňovania absolventov stredných škôl na trhu práce. Dotazník nájdete na webovom sídle Najvyššieho kontrolného úradu SR alebo po kliknutí na tento link (dotazník je možné vyplniť od 19.06.2013 do 30.11.2013)

 • PONUKA VÝROBKOV

   

   

 • Ešte raz veľké ĎAKUJEME všetkým priateľom Parádneho dňa!

  Video sa spustí po kliknutí na nadpis.

  Video nájdete aj na Facebook-u, v skupine Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina
  Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
 • 041/ 5004410, 5004408

Fotogaléria